Informace pro akcionáře

Vážení akcionáři, na níže uvedených odkazech naleznete dokumenty týkající se Řádné valné hromady, která se koná 17. června 2016. Přístupové heslo je uvedeno v pozvánce, kterou jste obdrželi.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu.

Jednací řád řádné valné hromady.

Výkaz zisku a ztrát.

Rozvaha