Informace pro akcionáře

Vážení akcionáři, na níže uvedených odkazech naleznete dokumenty týkající se Řádné valné hromady, která se koná 16. června 2017, ve 12:30 hodin v sokolovně Kunvald. Přístupové heslo je uvedeno v pozvánce, kterou jste obdrželi.


Pozvánka.pdf
Rozvaha.pdf
Zisk a ztráty.pdf

Jednací řád řádné valné hromady.